We sell

Telesales

A high volume of sales, 90% coverage of the Slovak market, assistance in expanding abroad and a complex fulfilment process processed for you, all available without up-front and investment costs.

Telesales is an effective way of generating orders and sales using phone calls. We are Crystal Call are ready to sell various B2B and B2C products or services on your behalf thanks to an experienced team of operators and modern technologies.

 

Ako to robíme my:

  • Máme dostatočné personálne aj technické kapacity zabezpečiť tisíce objednávok mesačne pre vašu spoločnosť.
  • Pri dlhodobej spolupráci zákazník platí percentuálnu (%) odmenu za predaný produkt alebo službu.
  • Dbáme na legislatívne požiadavky zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona o elektronickej komunikácii.
  • Predaj po telefóne zabezpečujeme aj v okolitých krajinách (Česko, Maďarsko, Rumunsko) s 7,3 násobným predajným potenciálom oproti slovenskému trhu.
  • Postaráme sa o celý proces predaja (komplexný fulfilment) bez potreby investičných nákladov pre vašu spoločnosť.

Forms of telesales

Telesales

to reach new customers
or if you have a lot of customers
who need regular contact

Cross Sale

to offer your customer
an accessory product or service

Up Sale

to increase the volume of sales
to existing customers

Retention calls

to react a customer
to extend a contract

Wakeup Call

to reminder a customer
that they haven’t bought
anything from you for a while

Win Back Call

to win back a customer
who left you

Reference: Helvetia Apotheke d.o.o.

We achieved excellent results using telesales for our client, Helvetia Apotheke d.o.o.

Read more

Are you
interested?

Write Martin without a commitment
Martin Minárik
Business Development
+421 914 100 756

  Are you
  interested?

  Write Martin without a commitment
  Martin Minárik
  Business Development

   chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram