Predáme

po telefóne (Telesales)

Vysoký objem predaja, 90% pokrytie Slovenského trhu, asistencia pri rozširovaní do zahraničia či komplexný fulfilment proces spracovaný za vás, to všetko dostupné bez vstupných a investičných nákladov.

Predaj po telefóne je účinná metóda získavania objednávok a predajov pomocou telefonických hovorov. V Crystal Call sme vďaka skúsenému tímu operátorov a moderným technológiám schopní predať pre vás rôzne B2B aj B2C produkty alebo služby.


Ako to robíme my:

  • Máme dostatočnosť personálne aj technické kapacity zabezpečiť tisíce objednávok mesačne pre vašu spoločnosť.
  • Pri dlhodobej spolupráci zákazník platí percentuálnu (%) odmenu za predaný produkt alebo službu.
  • Dbáme na legislatívne požiadavky zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona o elektronickej komunikácii.
  • Predaj po telefóne zabezpečujeme aj v okolitých krajinách (Česko, Maďarsko, Rumunsko) s 7,3 násobným predajným potenciálom oproti slovenskému trhu.
  • Postaráme sa o celý proces predaja (komplexný fulfilment) bez potreby investičných nákladov pre vašu spoločnosť.

Formy predaja cez telefón

Telesale

ak chcete osloviť nových zákazníkov
alebo máte veľa klientov,
ktorí potrebujú pravidelný kontakt

Cross Sale

ak chcte vašim zákazníkom ponúkať
doplnkový tovar alebo služby

Up Sale

ak chcete navýšiť objem predaja
u existujúcich zákazníkov

Retenčné hovory

ak potrebujete s klientom
predlžiť zmluvu

Wakeup Call

ak sa chete pripomenúť zákazníkom, ktorí u vás už dlho nič nekúpili

Win Back Call

ak chcte získať späť zákazníka, ktorý od vás odišiel

Referencia: Helvetia Apotheke d.o.o.

Pre nášho klienta Helvetia Apotheke d.o.o. sme vďaka predaju po telefóne (telesales) dosiahli vynikajúce výsledky.

   Čítať viac   

Máte
záujem?

Napíšte nezáväzne Martinovi
Martin Minárik
Business Development
+421 914 100 756

  Máte
  záujem?

  Napíšte nezáväzne Martinovi
  Martin Minárik
  Business Development

   chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram