Nájdeme

Akvizícia nových zákazníkov

Vďaka našim obrovským a neustále aktualizovaným databázam vám vyselektujeme vhodnú cieľovú skupinu na mieru. Následne ju oslovíme profesionálnou a nenútenou formou.

Oslovíme za vás nových klientov

V dnešnom konkurenčnom boji potrebuje každá spoločnosť neustále získavať nových zákazníkov. S nami to dokážete!

Naším cieľom je ponúknuť vám efektívny akvizičný kanál, ktorý vám prinesie nové obchodné príležitosti, zvýši povedomie o vašej spoločnosti a pomôže vám osloviť širšie skupiny potenciálnych zákazníkov. Okrem samotného oslovovania nových zákazníkov (tzv. Cold Calls) ponúkame aj služby zamerané na získavanie súhlasov s ďalším oslovením. Vďaka čomu vám zabezpečíme databázu klientov, ktorých už môžete osloviť priamo vy, resp. vaši obchodní zástupcovia.

Odprezentujte svoju spoločnosť alebo klientom priamo ponúknite svoje produkty a služby!

Doplnkové marketngové aktivity

Samotnú telefonickú akvizíciu vieme vhodne doplniť ďalšími marketingovými aktivitami, ako napríklad zaslanie e-mailu s ponukou, alebo marketingovými informáciami o vašej spoločnosti a vašich produktoch alebo aj SMS hneď po realizácií hovoru.

Máte
záujem?

Napíšte nezáväzne Marekovi
Marek Roháč
Sales Manager
+421 914 102 165

  Máte
  záujem?

  Napíšte nezáväzne Marekovi
  Marek Roháč
  Sales Manager
  +421 914 102 165

   chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram