Vyskúmame

Telefonický zber dát

Dáta sú dôležité pre rozhodnutia v každom type obchodu. Či už ide o preferencie potenciálnych zákazníkov, skúsenosti aktuálnych – spokojnosť, či problémy – to všetko nájdete v prostredí Power BI, ktoré vám sprístupní tie najdôležitejšie dáta.

Pokiaľ máte dostatok skúsenosti a znalostí s analýzou a vyhodnocovaním dát, potom si môžete objednať samostatný zber dát priamo u nás v Crystal Call. Využívame pritom telefonickú metódu zberu dát CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Vy si pripravíte dotazník, a my zozbierame odpovede respondentov. Vyhodnotenie si už realizujete vo svojej réžii.

Prečo telefonický zber dát?

Klienti majú čoraz špecifickejšie potreby. Ich poznanie tvorí obrovskú konkurenčnú výhodu, ktorá znamená finančný rast firmy. Telefonický zber dát patrí k najpoužívanejším a najefektívnejším metódam zberu veľkého množstva cenných údajov.

Na e-mailové alebo sms výzvy na zapojenie sa do priekumu reaguje len cca 10 -20 % oslovených. Obvykle takto zachytíte len extrémne spokojných alebo extrémne nespokojných respondentov. To znamená, že výsledky takéhoto prieskumu nezachytávajú skutočný priemer, ale sú výrazne zdeforomované, podobne ako je to napr. pri internetových referenciách. Pri telefonicky realizovanom zbere dát sme schopní získať odpovede až od 60% oslovených respondentov a často takto získate veľmi dobré výsledky spokojnosti.

Naše moderné a technologicky vyspelé call centrum Crystal Call:

  • Za posledných 5 rokoch zozbieralo viac ako 250 000 kompletne vyplnených dotazníkov pre viac ako 20 spoločností.
  • Je kapacitne schopné realizovať pre vás rozsiahle prieskumné projekty v krátkom čase, vďaka čomu sa môžete zúčastňovať výberových konaní, ktoré by ste si nevedeli pokryť interne.
  • Naši zákazníci vedia vopred presnú cenu telefonického zberu dát.
  • Je platené za úspechy, teda len za kompletne vyplnené dotazníky a reálne výsledky.
  • Zastrešuje celý proces zberu dát od naprogramovania dotazníka, až po dodanie výstupu v želanom formáte aj v systémoch klienta.
  • Postupuje v súlade s pravidlami ESOMAR-u a dbá na kvalitu zberu dát.

Dôležité

Zatiaľ čo do e-mailového alebo sms priekumu sa zapojí len cca  10 -20 %  extrémne spokojných alebo  nespokojných respondentov, pri telefonickom zbere dát odpovedá až od 60 % oslovených a výsledky priekumu sú omnoho relevantnejšie. 

Referencia: Slovak Business Agency


Pre nášho klienta, ktorý zabezpečuje služby spojené s rozvojom podnikania na Slovensku, sme realizovali telefonický zber dát.

   Čítať viac   

Máte
záujem?

Napíšte nezáväzne Marekovi
Marek Roháč
Sales Manager
+421 914 102 165

  Máte
  záujem?

  Napíšte nezáväzne Marekovi
  Marek Roháč
  Sales Manager
  +421 914 102 165

   chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram