Prieskumy názorov a spokojnosti

rozhodujte sa na základe presných dát

Urobiť presné a správne obchodné rozhodnutie nie je jednoduché. Všetko je však ľahšie, ak poznáte názory klientov a spotrebiteľov. Na ich základe ste schopní robiť informované rozhodnutia s minimalizáciou obchodného rizika. Analýza dát získaných vhodným prieskumom je užitočná nielen pred samotným začiatkom podnikania, či pred spustením nového projetku, ale aj pre udržateľný rast vašej firmy.

Zlomy v trhovej situácii, či blížiaci sa problém tak identifikujete skôr než vznikne.  Jedine na základe kvalitných informácii sa dokážete dobre orientovať na trhu, robiť správne manažérske rozhodnutia a čeliť výzvam, ktoré vás môžu zastihnúť.

Ako veľmi užitočný pre vás prieskum môže byť?

Čím konkrétnejšia a špecifickejšia je oblasť, v ktorej si chcete urobiť jasno, tým presnejšie odpovede získate. Zamerať sa môžete na potenciál trhu, spokojnosť vašich zákazníkov, na nastavenie imidžu značky či spoločnosti, alebo aj na vaše interné prostredie a vašich vlastných zamestnancov.

Prínos prieskumu

Popis a potenciál trhu

Nastavenie parametrov produktov a služieb

Nastavenie obsahu a imidžu značky

Prieskum spokojnosti zákazníkov

Obráťte sa na profesionálov, detaily rozhodujú

Aby vám prieskum priniesol naozaj relevantné informácie, je potrebná správna skladba a formulácia otázok. Potrebná je znalosť psychológie, know how a v neposlednom rade práca ľudí, ktorí sú prívetiví a majú určité komunikačné zručnosti. Popri časovej náročnosti, sú práve toto dôležité faktory, ktoré smerujú k logickému záveru: zveriť realizáciu a vyhodnotenie prieskumu profesionálom.

Komplexný prieskum

Komplexný prieskum na profesionálnej úrovni vám zabezpečí naša sesterská spoločnosť Crystal Research, ktorá vám, vďaka svojim bohatým skúsenostiam, dokáže efektívne nastaviť dizajn projektov, zozbierať dáta, pripraviť hodnotné výstupy (vrátane výsledkov v interaktívnom prostredí PowerBI), interpretáciu a implementáciu výsledkov. Pri realizácii prieskumných projektov sa zameriava na prvotriednu kvalitu zberu aj spracovania dát a vychádza  z detailného poznania a pochopenia potrieb klientov.

Choď na Crystal Research
Zber dát

Pokiaľ máte dostatok skúsenosti a znalostí s analýzou a vyhodnocovaním dát, potom si môžete objednať samostatný zber dát priamo u nás v Crystal Call. Využívame pritom telefonickú metódu zberu dát CATI (Computer Assisted Telephone Interview), pri ktorej dokážeme získať relevantné odpovede až od 60 % oslovených. Vy si pripravíte dotazník, a my zozbierame odpovede respondentov. Vyhodnotenie si už realizujete vo svojej réžii.

Máte
záujem?

Napíšte nezáväzne Marekovi
Marek Roháč
Sales Manager
+421 914 102 165

  Máte
  záujem?

  Napíšte nezáväzne Marekovi
  Marek Roháč
  Sales Manager
  +421 914 102 165

   cogstoreheart-pulsediamondchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram