Outsourcing infolinky

áno, alebo nie?

Pracovný trh sa mení. Nárast počtu pracovných miest, zníženie nezamestnanosti, ako aj demografický vývoj, výrazne ovplyvňujú pracovné trendy. Najmä pre spoločnosti sídliace vo väčších mestách, to znamená náročnejšie a zdĺhavejšie náborové procesy.

Toto je jedným z dôvodov, prečo sa čoraz viac firiem dostáva k sumarizovaniu výhod a nevýhod vlastných zdrojov a nachádza riešenie: zákaznícka linka ako outsource-ovaná služba.

 

Ďalšími dôvodmi môžu byť:

  • vysoké náklady na prevádzku interného call centra kvôli IT modernizácii;
  • vysoká fluktuácia a s tým súvisiace školenia a „vychovávanie“ nováčikov;
  • nízka motivácia operátorov
  • celková náročnosť podporných činností;
  • informačná linka a oddelenie starostlivosti o zákazníkov sú neziskové položky spoločnosti.

 

Aký je teda celkový prínos call centra?

Ak sa jeho hodnota stáva zápornou, hlavnú rolu v tom zohrávajú priame a nepriame náklady na celkovú prevádzku. Call centrá prevádzkujú zákaznícke a informačné linky s nižšími nákladmi, než je ich interná prevádzka v rámci spoločnosti. Prečo je to tak? Pri svojej činnosti dokážu optimalizovať náklady a mať vyškolených operátorov vždy po ruke. Hoci čísla hovoria jasne za externé call centrá, v mnohých spoločnostiach tak ľahko neupúšťajú z interných liniek.

 

Prečo? Ich obavy sa týkajú často:

  • straty flexibility;
  • zníženia kvality telefonátov;
  • ochrany firemných údajov.

 

Dnešné kontaktné centrá sa už so spomenutými problémami úspešne vysporiadali. Naši supervízori komunikujú priamo s objednávateľom. Disponujeme širokými personálnymi zdrojmi, takže v prípade navýšenia telefonátov vašich zákazníkov vieme pružne reagovať.

Už niekoľko rokov sa detailne zameriavame na oblasť telemarketingu. Školiace procesy sú už dlhodobo overené, čo dokazuje aj spokojnosť našich klientov. Pri práci s operátormi poskytujeme podporné školenia a postupné zdokonaľovanie agentov či už v soft skills, alebo v hard skills.

Uvedomujeme si, že vaši cieľoví zákazníci a citlivé dáta si vyžadujú osobitý prístup a maximálne zabezpečenie. U nás ste zabezpečený certifikátom kvality ISO 27001, podpísaním zmluvy o ochrane osobných údajov pred začatím spolupráce a aj početnými referenciami našich klientov.

Venujte sa vášmu hlavnému biznisu a prevádzku zákazníckej linky zverte do našich rúk! Spokojní zákazníci vás presvedčia, že ste sa rozhodli správne.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram