Postaráme sa

Prechod zákazníkov na elektronickú korešpondenciu

Elektronická komunikácia je komfortnejšia, ekonomickejšia a ekologickejšia. Je menšie riziko, že sa stratí a jednoduchšie sa archivuje. Znamená výhru pre všetkých zúčastnených. Hromadný prechod všetkých vašich existujúcich zákazníkov na elektonickú komunikáciu je však mravenčia práca, s ktorou vám radi pomôžeme. 

Elektronická korešpondencia prináša množstvo výhod a zefektívnenie procesov. Zabezpečujeme pre našich klientov rýchly a efektívny prechod.

  • Ak spoločnosť posiela hromadné zásielky prostredníctvom pošty (faktúry a podobne) vieme kontaktovať týchto zákazníkov a získať súhlas so
  • zasielaním elektronickej korešpondencie.
  • Získavanie telefonických súhlasov od zákazníkov dosahuje výrazne vyššiu úspešnosť v porovnaní s inými kanálmi (naša úspešnosť sa pohybuje od 51 % do 82 % z dovolaných kontaktov).
  • Ušetrenie obrovských finančných prostriedkov (návratnosť investície priemerne do 13 mesiacov).
  • Ekologické bezpapierové riešenie.
  • Platba len za úspešne konvertovaného zákazníka do elektronickej komunikácie.
  • Kapacita až 60 000 súhlasov s elektronickou komunikáciou mesačne.
  • Spojenie prechodu na elektronickú korešpondenciu so službami telesales a cross sale.
  • Možnosť spojenia tejto služby s inými našimi službami.

Referencia: Generali poisťovňa, a.s.

Pre nášho klienta Generali poisťovňa, a.s. sme realizovali prechod na elektronickú korešpondenciu.

   Čítať viac   

Máte
záujem?

Napíšte nezáväzne Marekovi
Marek Roháč
Sales Manager
+421 914 102 165

  Máte
  záujem?

  Napíšte nezáväzne Marekovi
  Marek Roháč
  Sales Manager
  +421 914 102 165

   chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram