Farebné čísla

0800, 0850

V portfóliu našich telemarketingových služieb máme aj zabezpečenie čísiel so zvýhodnenou tarifikáciou 0800 xxx xxx (zelené číslo) a 0850 xxx xxx (modré číslo).

V prípade, že máte záujem získať komplexné informácie o našich službách v oblasti zabezpečovania a prevádzky farebných čísiel, kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie.

Zriadenie zvýhodneného čísla pre koncových zákazníkov je efektívnym marketingovým krokom, ktorým môže klient zvýšiť úroveň zákazníckeho servisu a poskytovaných služieb, čo sa odzrkadlí v neposlednom rade na spokojnosti jeho zákazníkov.

V prípade záujmu vám radi zabezpečíme zriadenie a prevádzku farebných čísiel nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy a sveta.

Medzi najčastejšie využívané farebné čísla patria:

Zelená linka (0800) – je bezplatné číslo na volania zákazníkov a slúži na odstránenie finančných bariér volajúceho. Úplnou samozrejmosťou je vytvorenie tzv. black listu, kde vieme eliminovať opakované, neoprávnene volajúce čísla.

Modrá linka (0850) – princíp fungovania je takmer identický ako pri Zelenej linke, ale v tomto prípade sú náklady na volanie zdieľané medzi volajúcim a zadávateľom. Slúži zákazníkom na volania za nižšie ceny, ktoré z hľadiska financií a nákladov neodradia.

Máte
záujem?

Napíšte nezáväzne Martinovi
Martin Minárik
Business Development
+421 914 100 756

  Máte
  záujem?

  Napíšte nezáväzne Martinovi
  Martin Minárik
  Business Development

   chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram