Kto sme


Naša spoločnosť Crystal Call vznikla v roku 2004 a jej sídlo je na Slovensku. V priebehu rokov sme sa vyprofilovali na multijazyčné a multikanálové call centrum s nadnárodnou pôsobnosťou.

Od 2.4. 2004 do 31.12.2021 sme zrealizovali viac ako 87 200 000 telefonátov. 

V súčasnosti sme technologicky najvyspelejšie a najväčšie komerčné call centrum na Slovensku. Garanciou vysokej profesionálnosti sú naše dlhoročné skúsenosti a stabilný tím našich key manažerov, ktorí pôsobia v našej spoločnosti v priemere 10 alebo aj viac rokov.

Naše silné stránky

1

Komplexné služby

Ponúkame consulting a outsourcing širokej škály služieb počnúc prieskumami, cez predaj, zákaznícke či servisné linky až po generovanie leadov a dohadovanie obchodných stretnutí.

2

Skúsenosti z každej oblasti

Počas 18 rokov existencie sme pracovali takmer v každom odvetví – máme skúsenosti s predajom ponožiek, ale aj so záťažovým testom na linku pomoci pri výbuchu jadrovej elektrárne.

3

Projekty rôzneho rozsahu

Pracovali sme na viac ako 500 projektoch, počnúc tými najmenšími, ktoré obsluhoval jeden operátor až po veľké projekty, ktoré súčastne obsluhovalo niekoľko stovák operátorov.

4

Krízová komunikácia

Máme skúsenosti s krízovými situáciami ako bolo napríklad príprava na prvé celoplošné Covid testovanie, NCZI, momentálne pripravujeme krízovú migračnú linku z dôvodu prebiehajúcej vojny v susednej Ukrajine.

Naše 3 piliere

Technologické zabezpečenie
Ľudské 
zdroje
Interné 
procesy

Náš spôsob práce

  • Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a na základe analýzy pripravujeme riešenia na mieru.
  • Pracujeme tzv. metódou pochopenia potrieb a následne odprezentovania riešenia.
  • Pri každom novom projekte na začiatku najmä počúvame klienta, aby sme čo najlepšie pochopili jeho potreby. Potom odborne vyhodnotíme situácu a na základe nášho dlhoročného know-how navrhneme riešene, ktoré prinesie maximálny úžitok.
  • Sústredíme sa najmä na dlhodobé riešenia, pretože vieme, že iba dlhodobá a kvalitná spolupráca vystavaná na poznaní klienta a involvácii klienta do procesu, prináša tie správne výsledky a dlhodobý zmysel.

Široké pole pôsobnosti

  • Naše pobočky sú strategicky rozmiestnené po celom Slovensku, vďaka čomu vieme pohotovo riešiť personálne problémy našich klientov. Okrem toho máme pobočky aj v Maďarsku a Rumunslu
  • Disponujeme sieťou partnerských callcentier po celom svete a vieme zabezpečiť jazykové mutácie, ktoré nie sú bežne dostupné na našom trhu.
  • Sústreďujeme sa na oblasť strednej a východnej Európy, kde máme vybudovanú širokú a stabilnú technickú i zamestnaneckú základňu.
  • K našim silným stránkam patrí hlboká znalosť lokálnych trhov a ich špecifík, ktorú udržiavame vždy aktuálnu aj s pomocou našich vlastných prieskumov a analýz.
licenseusersrocketchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram