Čo je Offshore Outsourcing

a kto ho zabezpečuje?

Medzikontinentálny nákup služieb mimo podniku je strategický postup, v rámci ktorého si firma najíma dodávateľa tretej strany na vykonávanie práce v inej krajine, ako je krajina, v ktorej vykonáva primárne svoju činnosť.

 

Táto forma outsourcingu sa líši od outsourcingu typu „onshore“ v tom, že miesto pôsobenia dodávateľa tretej strany sa nachádza v krajine, ktorá nie je blízko domovského štátu najímajúcej spoločnosti. Teda offshore dodávatelia sa nachádzajú v inej krajine.

Medzikontinentálny nákup služieb mimo podniku možno definovať ako systém spolupráce s externou organizáciou a poverenie tejto organizácie vykonávaním niektorých z vašich obchodných procesov. Produkt alebo služba, ktorá je v portfóliu firmy, by sa obvykle nepredávala v mieste offshoringu, ale v krajine zadávateľa. Offshore outsourcing poskytuje organizáciám prístup k vysoko kvalitným službám za nižšie prevádzkové náklady mimo ich krajiny, v ktorej primárne podnikajú.

Veľké nadnárodné spoločnosti dlhodobo uplatňujú strategické riadenie ľudských zdrojov a využívajú výhody offshore outsourcing (tzv. offshoringu) vybraných operácií a procesov do iných krajín. Medzi spoločnosti, ktoré outsourcujú veľké segmenty svojho dodávateľského reťazca s cieľom znížiť náklady, patria aj:

  • DHL
  • IKEA Group
  • IBM
  • Jetstar – austrálske aerolinky
  • Telstra – telekomunikačná spoločnosť
  • Coca Cola

 

História offshoringu

Ak si myslíte, že sa jedná o novodobú službu, tak sa mýlite. V minulosti boli hlavným predmetom týchto outsourcingových aktivít mimo krajinu hlavne výroba a montáž. Jedným dobre známym historickým príkladom z USA sú Mexické „maquiladoras“, vývozné montážne závody, nachádzajúce sa v blízkosti hraníc Spojených štátov. Sú vlastnené americkými spoločnosťami a vyrábajú tovar pre USA. Pre podobné príklady nemusíme chodiť ďaleko. Aj na Slovensku máme takéto spoločnosti.

Avšak za posledné desaťročie sa začal rýchlo a dynamicky rozvíjať aj outsourcing služieb v rozvojových krajinách. Umožnil to rýchly rozvoj Internetu a digitalizácie. Outsourcing služieb je dnes porovnateľný s trendom predchádzajúceho obdobia pri výrobe a zohráva veľký význam v strategickej agende malých aj veľkých firiem. 

 Zistite viac o histórii call centier a možnostiach outsourcingu na Slovensku

 

Rozdelenie offshore outsourcingu

V zásade existujú tri hlavné kategórie v oblasti offshore outsourcingu; 

  • outsourcing podnikových procesov (BPO) 
  • outsourcing infraštruktúry a technológií
  • outsourcing softvéru

 

Outsourcing podnikových procesov (BPO) 

Organizácie zvyčajne outsourcujú časti svojich interných procesov, čo je dôležité, ale nie nevyhnutné. Procesy, ako zákaznícka podpora a spracovanie mzdových procesov, sú delegované externe call centrám, najmä pre znižovanie nákladov. 

BPO je možné ďalej rozdeliť na: 

  • outsourcing back office služieb – poskytuje outsourcing vnútorných rolí organizácií 
  • outsourcing front office služieb – outsourcingom call centra a služieb podpory zákazníkom. 

 

Príkladom zahraničného outsourcingu sú call centrá, zákaznícke linky, finančné a účtovné služby pre interné operácie organizácií.

 

BACK OFFICE

  • HR a hiring
  • Účtovníctvo
  • Procesy riadenia a vedenia ľudí

 

FRONT OFFICE

  • Telemarketing
  • Online asistenčné služby
  • Virtuálni asistenti
  • Technická podpora, reklamácia a podobne
  • Vyhľadávanie obchodných príležitostí
  • Správa a optimalizácia klientskych databáz
  • Prieskumy spokojnosti 

 

Outsourcing infraštruktúry a technológií

Medzi služby outsourcingu infraštruktúry a technológií patria všeobecne služby na podporu podnikových procesov, ako napríklad sieťové pripojenie, technologické služby, dátové úložiská, support softwaru a technológií a ďalšie. Patria sem aj služby vývoja softvéru (outsourcing softvéru) na mieru pre firemné potreby. 

Podľa štatistiky sú India, Čína a Rusko tri najsilnejšie krajiny ponúkajúce služby outsourcingu vývoja softvéru. Slovensko za týmito krajinami nezaostáva a taktiež poskytuje kvalitné služby vývoja a správy softvéru (SaaS služieb vývoja – Software as a Service). 

 

Výber firmy pre offshore outsourcing

Organizácie si všeobecne vyberajú zahraničný outsourcing, ak projekt alebo obchodný proces vyžaduje vykonávanie aktivít mimo sídla organizácie a zriadenie vlastného tímu alebo infraštruktúry by bolo finančne a časovo nevýhodné. Ďalej sa zvažuje, či sa offshore úlohy dajú vykonávať napr. online cez Internet a či je projekt dostatočne “ľahký” na to, aby sa dal rozbehnúť v offshore krajine. Väčšina organizácií na zníženie obrovských nákladov pri expanzii do zahraničia využíva práve offshore outsourcing. 

 

Crystal Call poskytuje aj veľké množstvo offshore služieb outsourcingu pre zahraničné firmy.

 

Hlavné výhody offshore outsourcingu:

  • Minimalizácia prevádzkových nákladov a maximalizácia výnosov a ziskov
  • Lacnejšie mzdové náklady a menej administratívy
  • Odstránenie prekážok časových pásiem
  • Vysoko špecializovaní zamestnanci call centier
  • Služby dodávané na čas podľa dohody
  • Prístup k službám, ktoré nepatria medzi špecializáciu firmy
  • Viac času na sústredenie sa na kľúčové kompetencie firmy a zamestnancov
  • Žiadne skryté náklady na infraštruktúru, softvér, technológie a servis
  • Konkrétne a merateľné výsledky outsourcovaných procesov a služieb 

 

Má offshore outsourcing nevýhody?

Nič nie je bez nevýhod. Pre niektoré spoločnosti, hlavne ak nie sú zvyknuté na outsourcovanie, môže byť ťažké spolupracovať s multikultúrnym tímom roztrúseným po celom svete. 

Iné firmy môžu zistiť, že rozdiely v časových pásmach, ktoré môžu byť v určitých scenároch výhodou, v iných prípadoch môžu sťažovať spoluprácu, hlavne ak chcú komunikovať v reálnom čase.

Niektoré nevýhody v rámci komunikácie a kontroly s tímom mimo vášho časového pásma boli citeľné hlavne pred niekoľkými dekádami. No v súčasnosti sú k dispozícii technológie a sofistikované programy na komunikáciu, sledovanie úloh a reporting bez nutnosti manuálnej kontroly procesov a ľudí v reálnom čase online. Tiež ceny týchto systémov sú oveľa dostupnejšie a aj menšie firmy využívajú pokročilé CRM systémy.

Kritici tiež tvrdia, že offshore outsourcing má negatívny vplyv na domáce pracovné miesta. Nemusí to byť úplne pravda. Väčšinou pri využití call centra sa špecializovaní zamestnanci (odborníci vo firme) môžu naplno venovať svojej práci, bez rozptylovania a riešenia procesov mimo ich odbornosti, do ktorých môžu byť nechcene zapojení. To vedie k vyššej produktivite práce. 

Taktiež pokiaľ spolupráca s call centrom zvýši dopyt po produktoch, firma je “v dobrom” nútená prijať viac zamestnancov pre pokrytie dopytu a vyškoliť väčšie množstvo špecializovaných zamestnancov. To vedie k vytvoreniu väčšieho počtu pracovných miest a zvyšovaniu priemernému platu zamestnancov. 

 

Crystal Call – onshore a offshore outsoucingové call centrum 

Spoločnosť Crystal Call zabezpečuje služby consultingu a outsourcingu, komplexných multikanálových call centier. Má dlhoročnú tradíciu v tejto oblasti, od roku 2004 poskytuje služby domácim aj zahraničným spoločnostiam v celej Európe. 

Zistite viac o nás.

 

Na záver

Duch modernej ekonomiky poukazuje na to, že najkonkurencieschopnejší hráč na trhu získa všetko. Vďaka Internetu nezáleží na tom, kde sa tento zamestnávateľ alebo zamestnanec nachádza.

Mnoho spoločností outsourcuje vývoj a implementáciu IT služieb, finančných služieb, náborových služieb a služieb call centier. Podľa odborníkov z tejto oblasti sa trend bude uberať rovnakým smerom aj v ďalších dekádach. Rastie aj počet spoločností využívajúcich outsourcing podnikových procesov. Využívanie týchto služieb je cenovo dostupné už aj pre menšie spoločnosti

Ak aj vy chcete posunúť vaše podnikanie vpred, vďaka moderným outsourcingovým službám “onshore” aj “offshore”, kontaktujte našich pracovníkov, ktorí sa s vami spoja a vypracujú možnosti spolupráce na mieru. 

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram