Ourtsourcing telesales

Ako znížiť náklady a zvýšiť efektivitu predaja?

Správne realizovaný telemarketing je veľmi efektívna forma predaja, už len z dôvodu aktívnej komunikácie s klientom. Nečakáte, kým príde do vášho obchodu, alebo si pozrie vašu reklamu a následne sa možno rozhodne nakúpiť.

Medzi hlavné výhody telefonického predaja patrí okamžitá spätná väzba. Viete tak zistiť o čo má zákazník záujem a o čo nie, aké sú jeho potreby a očakávania. Rovnako však viete zachytiť aj negatívne reakcie, a tým jednoducho dedukovať hranice predajného potenciálu. 

Zároveň máte následne k dispozícii databázu zákazníkov, ktorí u vás už nakúpili, a u ktorých je úspešnosť UP SALE a CROSS SALE  4 až 6 krát vyššia než u nových zákazníkov

Vzhľadom na to, že ide o časovo a personálne náročnú formu predaja, je logickým krokom túto službu outsourcovať a fixné náklady na zriadenie a prevádzku callcentra premeniť na variabilné náklady – s platbou za úspešný výkon.

Výhody outsourcingu telesales

1

Variabilné náklady

Vaše náklady sa stanú variabilné, a nie fixné – bez ohľadu na úspešnosť.

2

Jednoduchá kalkulácia

Provízna platba za predaj znižuje riziko vašich investícií na nulu. Kalkulácia vašich nákladov a výnosov je vďaka tomu veľmi jednoduchá a transparentná.

3

Platíte za výsledok

Na rozdel od iných foriem marketingu, u nás zväčša platíte len za výsledok.

4

Prekelnutie sezónnych výkyvov

Outsourcingom riešite aj  sezónne výkyvy predaja vašich produktov – mimo sezóny nemáte prezamestnanosť a počas sezóny nie ste preťažený.

5

Personál a vybavenie "na prenájom"

Využívate naše personálne zdroje, špičkové technické vybavenie a dlhoročné know-how. Zabudnite na zdĺhavé interné školenia s neistým výsledkom a fluktuáciu personálu.

Máte
záujem?

Napíšte nezáväzne Martinovi
Martin Minárik
Business Development
+421 914 100 756

  Máte
  záujem?

  Napíšte nezáväzne Martinovi
  Martin Minárik
  Business Development

   chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram