Sú služby call centra vhodné

aj pre menšie firmy?

Keď telefonujete do firmy, či už kvôli reklamácii, objednávke, alebo len informáciám o produkte a na druhej strane telefónu sa ozve zdvorilý, na prvé počutie dobre vyškolený zástupca zákazníckeho servisu, máte spravidla pocit, že hovoríte s veľkou a úspešnou spoločnosťou.

Pre menšie, ale aj veľké firmy, je kontakt so zákazníkmi veľmi dôležitý predajný prvok, vďaka ktorému si firmy budujú vzťah so zákazníkmi. V určitom momente transformácie malých firiem na väčšie, sú potrebné zmeny vo firemných procesoch na uspokojenie väčšieho počtu zákazníkov bez straty kvality služieb.

Za úspechom týchto transformácií stoja bezpochyby aj tzv. call centrá a zákaznícky servis.

Call centrum Crystal Call zabezpečuje celú radu profesionálnych proaktívnych a reaktívnych služieb. Patria sem proaktívne služby ako zabezpečenia aktívneho predaja, cross sell, welcome calls, dohodnutie obchodného stretnutia a reaktívne, napríklad zákaznícka linka, helpdesk, automatické hlasové systémy a mnohé ďalšie.

 

Pozrite si všetky dostupné služby call centra >

 

Vďaka týmto službám call centra môžete využívať outsourcované obchodné procesy (BPO – z angl. Business Process Outsourcing). Podobne, ako keď zveríte účtovníctvo do rúk skúsenej účtovnej firmy, tak kontaktovanie zákazníkov môžete zveriť do rúk call centra. Využívate tak všetky výhody, ktoré poskytujú len veľké spoločnosti so svojimi inhouse kontaktnými centrami.

 

Čo presne je Business Process Outsourcing (BPO)

BPO je jedinečná metóda outsourcingu pre všetky typy firiem, od malých až po tie najväčšie. Spočíva v pridelení konkrétnych obchodných procesov, operácií a príslušných zodpovedností sprostredkovateľovi služieb, napr. call centru. BPO začal vo veľkých spoločnostiach ako Coca Cola, kedy tento gigant zveril distribúciu obrovského množstva nápoja na starsoť externej firme. V súčasnej dobe sa však termín BPO týka outsourcingu rôznych druhov asimilovaných a technických služieb od telemarketingu až po prieskum trhu.

Firmy, ktoré expandujú do zahraničia, taktiež využívajú outsourcované služby mimo krajiny, kde sa nachádza ich materská spoločnosť, napr. aby oslovili aj zákazníkov v danej krajine a jazyku kam expandovali. Tento proces patrí pod BPO a nazýva sa Offshore Outsourcing, poskytuje organizáciám prístup k vysoko kvalitným službám za nižšie prevádzkové náklady. Najať si call centrum v krajine, kde obchodujete s profesionálne vyškolenými zamestnancami, je oveľa lacnejšie ako zriadiť vlastné call centrum a pobočku v inej krajine.

 

Prečítajte si viac o Offshore Outsourcing >

 

Call centrá pre menšie firmy

Pre malé firmy je v súčasnosti veľmi jednoduché najať si kvalitné a cenovo dostupné call centrum a ťažiť z profesionálnych služieb, ktoré poznáte z veľkých nadnárodných organizácií. Použitím externého call centra odbremeníte vašu spoločnosť a zamestnancov od vybavovania rôznych firemných povinností, akými sú napr. dohadovanie obchodných hovorov, telemarketing a dokonca aj vymáhania pohľadávok.

Okrem toho, že množstvo práce a povinností bez nutnosti najímať a školiť nových interných zamestnancov prenesiete na call centrum, budete mať čas lepšie riadiť svoje podnikanie, vaši zákazníci budú spokojní s profesionálnymi službami a ušetríte čas, starosti a výdavky.

Call centrá ponúkajú komplexné nástroje a služby komunikácie so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Kľúčové je nájsť presne to, s čím váš podnik potrebuje pomôcť, a premeniť slabé stránky na silné.

Ak chcete využívať služby call centra, obráťte sa na Crystal Call. Oslovte našich konzultantov vyplnením kontaktného formulár a spoločne vyberieme najvýhodnejšie a dostupné riešenie pre vašu firmu.

 

Prečo outsourcovať vaše povinnosti do call centra?

“Šetrite čas aj firemné peniaze! Netvorte vlastné call centrum. Najmite si ho.”

Toto tvrdenie platí pre veľké organizácie aj pre začínajúce firmy. Pokiaľ nemáte zdroje a zručnosti potrebné na prevádzkovanie vlastného call centra, je najlepšie vyhľadať overenú spoločnosť, ktorá bude vo vašom mene poskytovať služby zákazníkom a na ktorú môžete outsorcovať čo najviac povinností.

 

Existuje veľa dôvodov, prečo je dobré outsourcovať zákaznícky servis na call centrum:
  1. Vybaviť vlastné call centrum – technicky a personálne je drahé. Na pracovníka, ktorý dvíha telefóny a vybavuje zákazníkov len s mobilným telefónom a zápisníkom, zabudnite. Akonáhle potrebujete systém na presmerovanie hovorov, skriptovanie, integrovaný softvér a distribúciu hovorov, rýchlo zistíte, že bez moderného vybavenia sa nepohnete. V etablovaných call centrách je o všetky najmodernejšie technológie a zaškolený personál postarané.
  2. Prijímanie zamestnancov do vlastného call centra je nákladné a časovo náročné. Ak ste do firmy prijali nového človeka, ktorý má na starosti zákaznícky servis, je veľká šanca, že v porovnaní s cenami call centra ho mnohonásobne preplatíte. Okrem toho sa musíte vyrovnať s odvodmi, dovolenkami, práceneschopnosťou, OČR a všetkými ostatnými nuansami zamestnávania zamestnancov. S call centrom tieto problémy nemáte.
  3. Správa call centra si vyžaduje aj zmeny v IT infraštruktúre, prispôsobenie softvéru, spracovanie a uchovávanie veľkého objemu dát, zabezpečenie bezpečnosti dát (GDPR), zabezpečenie monitorovania kvality hovorov a všetky ostatné dennodenné povinnosti, ktoré call centrá riešia bežne a na profesionálnej úrovni. Predsa len vynakladajú nemalé investície do personálneho a materiálno-technického zabezpečenia. Pre väčšinu malých aj veľkých firiem sú to povinnosti, ktoré si veľmi radi odpustia a prenesú všetku zodpovednosť na call centrum.
  4. Vo svojom podnikaní robíte to, čo robíte, pretože ste v tom dobrí. Zbaviť sa povinností a vyššie uvedených starostí so zriadením vlastného zákazníckeho servisu a ostatných služieb call centra, má priamy pozitívny vplyv na výkon vášho podnikania a jeho hlavných činností. Zostaňte sústredený na poslanie vašej firmy a starosti s call centrom zverte do rúk profesionálom.
 

Zhrnutie výhod outsourcingu call centra

  • prístup k talentovaným a špecializovaným pracovníkom bez nutnosti zamestnať ich interne
  • nižšie náklady – možnosť ušetriť až 70% mzdových a firemných nákladov pri najatí call centra (zamestnanci a technologické vybavenie + servis)
  • viac času na podnikanie a osobný život

 

Na záver

“Úspešné firmy outsourcujú procesy a povinnosti napr. aj na call centrá. Tie najlepšie s nimi pravidelne komunikujú, počúvajú a zdokonaľujú sa.“

Je veľmi pohodlné nastaviť spoluprácu s call centrom, nechať ho samostatne pracovať podľa stanoveného plánu, o nič sa nestarať a žať úspechy pre firmu. No práve call centrá komunikujú s vašimi zákazníkmi v prvej línii, získavajú spätnú väzbu o vašich produktoch alebo službách priamo od zákazníkov a naslúchajú im. Tieto dáta a cenné informácie môžete využiť pre zlepšenie služieb a produktov a získať viac spokojných zákazníkov.

 

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram