Spoločenská zodpovednosť

podporujeme

Ako spoločensky zodpovedná firma sme si dali záväzok správať sa eticky, prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju, a zároveň prispievať k zlepšovaniu kvality života zamestnancov, ich rodín, rovnako ako lokálnej komunity a spoločnosti ako celku.

Sme chránená dielňa

Súčasťou skupiny Crystal Call je aj chránená dielňa, ktorá zamestnáva občanov so zdravotným postihnutím, podľa § 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008.

V prípade, že ste zamestnávateľom, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, vzniká vám zo zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím.

Túto povinnosť si môžete splniť aj náhradným spôsobom v zmysle § 64 zákona o službách zamestnanosti, a to zadaním zákazky chránenej dielni, chránenému pracovisku zriadenému zdravotne postihnutým občanom, alebo integračnému podniku.

Viac o povinnosti zamestnávať ZP osoby

Podporujeme občianské združenie Porážka.sk

Náhla cievna mozgová príhoda, ľudovo nazývaná porážka, je popri infarkte či trombóze jedným z najzávažnejších dôsledkov srdcovo-cievnych ochorení, ktoré patria k najčastejším príčinám smrti v našich končinách.

Finančnou podporou občianskeho združenia Porážka.sk, prispievame k napĺňaniu ich cieľov a poslania, ktorým je šírenie povedomia o možnej prevencii pred cievnou mozgovou príhodou, ale taktiež pomoc ľuďom, ktorí dostali porážku.

Podporujeme HK Dukla Trenčín

Patríme k hrdým podporovateľom slovenského hokejového klubu HK Dukla Trenčín, ktorý pravidelne účinkuje v najvyššej slovenskej súťaži, v Tipsport lige. Klub je držiteľom štyroch majstrovských titulov (jedného česko-slovenského a troch slovenských) a je zároveň tretím historicky najúspešnejším slovenským klubom.

Podporou hokejového klubu prispievame k rozvoju vrcholového športu na Slovensku a jeho sprístupneniu mladým generáciám.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram