Postaráme sa

Upomienky a vymáhanie pohľadávok

V prípade, že evidujete pohľadávky po lehote splatnosti, môžete využiť naše bohaté skúsenosti s vymáhaním dlhodobých aj krátkodobých pohľadávok.

Táto služba zabezpečuje maximálnu mieru vymožiteľnosti s minimálnymi nákladmi vďaka nášmu jedinečnému know-how a skúsenostiam. Od dlžníkov získate okamžitú spätnú väzbu, na základe ktorej viete uskutočniť ďalšie nutné právne kroky alebo odpredať pohľadávky.

Ak potrebujete minimalizovať, resp. znížiť počet svojich pohľadávok, prípadne korektnou formou upozorniť dlžníkov, naši špecialisti vám radi pripravia návrh a najvhodnejší spôsob oslovenia klientov s cieľom čo najefektívnejšie využiť vložené finančné prostriedky.

Účinnou metódou získavania ťažko vymožiteľných pohľadávok či nedoplatkov vašej spoločnosti je telefonické vyzývanie na úhradu. Okrem telefonického upomínania vieme zabezpečiť aj ďalšie formy oslovenia dlžníkov, či už formou adresných e-mailov, poštových zásielok alebo SMS správ.

Naši operátori sú pravidelne školení na komunikačné techniky, ako aj tréningy asertivity v komunikácii s klientmi, vďaka čomu vedia veľmi úspešne argumentovať a odolávať nátlaku klientov.

Máte
záujem?

Napíšte nezáväzne Martinovi
Martin Minárik
Business Development
+421 914 100 756

  Máte
  záujem?

  Napíšte nezáväzne Martinovi
  Martin Minárik
  Business Development

   chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram