Slovak Business Agency

Pre nášho klienta, ktorý zabezpečuje služby spojené s rozvojom podnikania na Slovensku, sme realizovali telefoncký zber dát:

 

Vďaka nám získali:

  • Telefonický zber dát pre 4 samostatné projekty v segmente B2B, celkom 4000 kompletne vyplnených dotazníkov a jeden projekt v segmente B2C, 2000 kompletne vyplnených rozhovorov (minimálne 25 otázok).
  • Za 45 kalendárnych dní sme stihli 6000 kompletne vyplnených dotazníkov od úvodného naprogramovania až po dodanie výstupov v želanom formáte SPSS.
  • Cena kompletného zberu dát bola vopred presne stanovená a odsúhlasená.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram