IVR

automatický hlasový systém

Interactive Voice Response je automatický hlasový systém, ktorý umožňuje odovzdať, resp. prijať, určité informácie od zákazníka bez nutnej spoluúčasti živého operátora.

Je to nástroj podpory predaja produktov a služieb, a rovnako aj obsluhy prichádzajúcich hovorov. V rámci IVR je možné zbierať a triediť hovory alebo objednávky do skupín, čo zaručuje minimálne náklady na personál pri maximálnej možnej kvalite spracovania.

Ďalšou možnosťou nášho IVR systému je identifikácia volajúceho na základe PIN alebo telefónneho čísla, vďaka ktorému môžete priradiť k vybraným skupinám zákazníkov rozdielne skupiny produktov a služieb.

V prípade vytvárania „čakacích radov“ volajúcich dokáže náš IVR systém prehrávať zákazníkom napríklad aktuálne novinky, ktoré by ich mohli zaujímať, alebo sám automaticky odpovedať na najčastejšie sa vyskytujúce otázky. Ďalšou z možností pre volajúceho je zanechanie zvukového odkazu, SMS, e-mailovej notifikácie alebo žiadosti o spätné volanie – tzv. call back request.

IVR ako doplnkové riešenie

IVR je vhodné kombinovať ako doplnkové riešenie k infolinke so živým operátorom alebo aktivovať v čase medzi koncom a začiatkom prevádzky infolinky.

Máte
záujem?

Napíšte nezáväzne Martinovi
Martin Minárik
Business Development
+421 914 100 756

  Máte
  záujem?

  Napíšte nezáväzne Martinovi
  Martin Minárik
  Business Development

   chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram