5 tipov, ktoré vám pomôžu 

vo firme ušetriť náklady

Viesť úspešnú firmu, to nie je len tak. Každý podnikateľ má pred sebou množstvo výziev, ktorým musí dennodenne čeliť. Jednou z nich je aj držanie stabilného cashflow a platobnej schopnosti. Náklady na zamestnancov, náklady na chod kancelárie, náklady na marketing, na výskum, na vývoj produktu… Zdá sa vám to povedomé a tiež vám z nich občas „stoja vlasy dupkom“?

Vyskúšajte nasledujúcich 5 nenáročných tipov, vďaka ktorým vo firme ušetríte a obmedzíte zbytočné výdaje. Ušetrené financie následne môžete investovať tam, kde budú mať väčšie opodstatnenie – do rozvoja firmy. Samozrejme, každá firma je špecifická a má iné výdaje. Napriek tomu sme sa snažili naše tipy na šetrenie firemných nákladov pripraviť tak, aby aspoň jeden bol vždy realizovateľný v každej firme.

 

Vymeňte služobné cesty za videokonferencie

Koronavírus za posledný rok obrátil náš život hore nohami a zmenil množstvo dovtedy zaužívaných pracovných stereotypov. Kým videokonferencie pred dvomi rokmi vedel používať len málokto, dnes zvládne rokovanie napríklad cez Skype alebo Google Teams či podobný program takmer každý. Využite to vo svoj prospech a nahraďte dlhé služobné cesty videokonferenciami aj v budúcnosti.

Ušetríte tak nielen čas, ale aj nemalé náklady na cestu, prípadne ubytovanie a stravovanie. Navyše podľa viacerých prieskumov sa ukázalo, že zamestnanci preferujú tiež možnosť videokonferencií pred pracovnými cestami. Umožňuje im to totiž byť viac so svojou rodinou a priateľmi, prípadne majú viac času na to, aby sa mohli venovať svojim záľubám.

Týmto krokom teda okrem šetrenia financií získate aj spokojnejších zamestnancov.

 

Tlač nahraďte digitálom

Kým v minulosti bolo potrebné tlačiť každú jednu faktúru, cenník, návod na použitie, jednoducho ľubovoľný firemný dokument, dnes ich vieme všetky skladovať a aj prenášať v tlačenej podobe.

Aj keď sa to možno nezdá, vďaka nahradeniu tlače firemných dokumentov digitálnou podobou, môže firma ročne ušetriť nemalé finančné prostriedky. S tlačou dokumentov sa spájajú náklady na papier, tlačiareň, tlačiarenský toner, skladovanie, ale napríklad aj poštovné potrebné na distribúciu tlačovín k partnerom.

 

Znížte náklady na chod kancelárie

Prevádzka kancelárskych priestorov je často nenápadným žrútom firemných financií. Už drobné zmeny ako je výmena žiaroviek za úsporné, vypínanie spotrebičov namiesto uvedenia do stand by režimu či obmedzenie zbytočného svietenia a plytvania vodou ušetria nezanedbateľnú časť nákladov.

Ak si trúfate na razantnejší krok, môžete sa vybrať v stopách niektorých väčších firiem, ktoré na základe skúsenosti z korona krízy znížili množstvo svojich kancelárskych priestorov. Kríza im ukázala, že množstvo práce zvládnu zamestnanci vykonať aj bez nutnosti každodennej prítomnosti v kancelárii. Náklady spojené so zdieľanou kanceláriou a príspevkom pre zamestnancov na vybavenie domácej kancelárie budú vždy nižšie, ako náklady na prevádzku veľkých kancelárskych priestorov, v ktorých má každý zamestnanec svoje miesto.

 

Outsourcujte služby

Mnoho činností vo firme nemusia vykonávať interní zamestnanci, ale môže si ich firma outsourcovať od inej firmy. Správny výber firmy na účtovníctvo, marketing či ďalšie špecifické procesy vám môže pomôcť ušetriť časť nákladov. Externí odborníci zvládnu danú prácu zvyčajne efektívnejšie a navyše, čo je veľkým prínosom – nemusíte im hľadať prácu na celý úväzok, ale prenajať si ich len na potrebný počet hodín. Predsa len, ak máte malú firmu a vaše účtovníctvo zaberie len pár hodín mesačne, interná účtovníčka by väčšinu pracovného času nemala čo robiť.

Obľúbenými outsourcingovými službami je dnes využívanie externého call centra. Kým v minulosti bolo trendom mať vlastné callcentrum, dnes väčšina firiem uprednostňuje služby externých odborníkov. Vďaka pracovníkom z externého call centra získate vždy odborníkov na presne tú oblasť telemarketingu, ktorú aktuálne potrebujete a na ľubovoľný počet hodín. Telemarketing s externým call centrom je tak efektívnejší a za nižšie náklady. Navyše, ak služby call centra potrebujete len príležitostne – napríklad v rámci jednorazovej marketingovej kampane, náklady v porovnaní s budovaním vlastného interného tímu sú doslova neporovnateľné.

Premyslite si, ktoré činnosti vo firme môžete outsourcovať a plaťte tak za ne naozaj len toľko, koľko potrebuje.

 

Eliminujte duplicitné procesy

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako máte vo firme nastavené interné procesy? Nestane sa, že jeden dokument musí prejsť aj 6 rukami, aj keď by stačilo, aby sa naň pozrel jeden poverený zamestnanec? Komentujú návrh riešenia problému 10 špecialisti, aj keď reálne spadá pod odbornosť len 3 z nich? Výrobok prejde na ceste k zákazníkovi 5 rôznymi oddeleniami aj keď niekde ho doslova len zbytočne preložia z miesta na miesto?

Vďaka krátkemu auditu firemných procesov môžete rýchlo odhaliť, kde vo firme vám vznikajú zbytočné duplicity. Následným vyladením firemných procesov ušetríte najmä čas zamestnancov. A čas sú peniaze.

 

Na záver

Každé ušetrené euro vo firme si určite nájde svoje využitie. Zamyslite sa nad hospodárením s firemnými výdajmi aspoň raz ročne a prehodnoťte efektivitu ich využívania. Ako vidíte, už malé zmeny môžu znamenať nemalé úspory.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram