Home office vs. práca v kancelárii.

Skutočne je potrebné dochádzať do práce?

Home office versus práca v kancelárii. Polemika o tom, ktorá z možností je pre zamestnancov alebo zamestnávateľov výhodnejšia sa viedla už dlhšie obdobie. Príchodom pandémie sa táto polemika ešte zintenzívnila a mnohé firmy boli prinútené prejsť na prácu z domu.

Potreba prejsť na prácu z domu tak zasiahla aj firmy, ktoré by za normálnych okolností podobné kroky zrejme nikdy nespravili. Nútený home office však ukázal aj odvrátenú stranu tohto riešenia. Pozrime sa preto na benefity aj negatíva oboch možností. 

 

Výhody práce z domu

Medzi hlavné výhody home officu patrí šetrenie času. Tým, že máte kanceláriu doma, nemusíte každé ráno a popoludnie stáť v zápche alebo stráviť dlhé minúty presúvaním sa do zamestnania. Stačí jednoducho vstať, zapnúť počítať a začať pracovať.

S tým súvisí aj istá dávka komfortu. Zamestnanec môže pracovať takpovediac v pyžame a domáce prostredie si môže upraviť podľa seba viac, než by to bolo možné na pracovisku. 

K benefitom práce z domu patrí aj flexibilnejší pracovný čas. Práve absencia potreby cestovania do práce a späť umožňuje zamestnancom začať pracovať skôr a mať tak viac voľného času pre seba a svoju rodinu. 

Výhodou home officu je aj možnosť lepšie sa koncentrovať na prácu. Nie každému vyhovuje neustály pohyb kolegov po pracovisku, ich rozhovory či telefonáty. Samozrejme tento bod platí iba v prípade, že vaše ratolesti nie sú taktiež doma.

A zamestnávatelia? Aj pre firmy má home office svoje výhody. Azda najväčšou je možnosť obmedziť veľkosť kancelárskych priestorov len na nevyhnutne veľkú plochu. Zároveň môžu spoločnosti získavať nových zamestnancov prakticky z celého Slovenska respektíve sveta. 

 

Negatíva práce z domu

Pandémia koronavírusu však ukázala aj odvrátenú stranu práce z domu. 

Home office kladie na zamestnancov zvýšené nároky na sebadisciplínu. V pohodlí domova a bez dozoru nadriadeného je veľmi ľahké skĺznuť do prokrastinácie. Po dlhšom čase práce z domu nastáva tiež problém v oddelení pracovného a súkromného života. Nie každý má doma pracovňu, kde by nechal všetky starosti súvisiace so zamestnaním. 

Zamestnávatelia sa vo veľkej miere sťažujú najmä na produktivitu. Mnohí zamestnanci pod vplyvom domáceho prostredia nedokázali (a nedokážu) podávať také pracovné výkony, aké bývajú zvykom v kanceláriách. 

Problém nastal aj v samotnom riadení ľudí. Viaceré firmy nemali možnosť skontrolovať, či zamestnanec pracoval potrebný čas. 

 

Komu sa home office oplatí?

Práca z domu je výhodná pre tých, ktorý dokážu oddeliť svoj pracovný čas od súkromného a majú dostatok sebadisciplíny, aby odolali domácim pokušeniam. Taktiež zamestnávatelia môžu z home officu profitovať. Musia si však nájsť cestu ako správne motivovať, riadiť a aj kontrolovať svojich zamestnancov. 

 

Benefity práce z kancelárie

Práca v kancelárii má svoje nespochybniteľné pozitíva. V prvom rade je to pravidelný režim. Ráno vstať, obliecť sa ísť do práce a popoludní znovu späť. Vďaka tomuto rituálu dokážu ľudia ľahšie oddeliť svoje pracovné problémy a starosti od tých súkromných. 

Práca v kancelárii navyše pomáha udržiavať sociálne väzby s kolegami a kolegyňami. Človek tak rozširuje svoju sociálnu bublinu, čo pomáha vyhnúť sa tzv. ponorkovej chorobe a vyhoreniu. 

Navyše pri práci z kancelárie majú firmy lepší prehľad o pracovnej činnosti svojich zamestnancov. Dokážu tak lepšie dohliadnuť na ich produktivitu a obmedziť mieru prokrastinácie. 

 

Nevýhody práce z kancelárie

Práca z kancelárie však so sebou nesie aj viaceré negatíva. Zamestnancom pracujúcim v open spacoch často vadí množstvo ľudí na jednom mieste, kde každý robí niečo iné (rozhovory, telefonáty, jednoducho ruch). Najmä pri tvorivých činnostiach je podobný šum veľmi rušivý a podľa výskumov znižuje produktivitu zamestnancov až o 15%.

Problémom je aj vysoké riziko nákazy napríklad chrípkou. Mnohé firmy majú bonusový systém postavený na dochádzke a tak sa neraz stáva, že do kancelárie príde viditeľne chorý človek. Výsledok je šírenie chorôb medzi ostatnými zamestnancami v kancelárii. 

Medzi nevýhodu práce z kancelárie nutno zaradiť aj potrebu cestovania. Dochádzanie do zamestnania stojí čas (len málokto cestuje denne do práce menej než 20 minút) a samozrejme peniaze. Aj to je zrejme dôvod, prečo sa mnohí Slováci nechcú po skončení pandémie vrátiť ku klasickému režimu

Aj pre zamestnávateľov nemá práca z kancelárie iba svoje svetlé stránky. Prenájom kancelárskych priestorov si ukrajuje peknú čiastku z rozpočtu. Zároveň je nutné kancelárie udržiavať v čistote, postarať sa o ich technické a funkčné vybavenie. Nutnosť práce z kancelárie navyše obmedzuje firmu pri verbovaní nových zamestnancov, nakoľko nie každý je ochotný sa za prácou presťahovať. 

 

Pre koho sa práca z kancelárie oplatí?

Pre ľudí, ktorí sú si vedomí, že nemajú dostatočnú sebadisciplínu, aby mohli pracovať z domu alebo doma nemajú dostatočne vhodné pracovné podmienky. Výhodná je tiež pre zamestnancov, ktorí nie sú schopní oddeliť svoj osobný a pracovný čas. 

Práca z kancelárie sa oplatí firmám, ktorých činnosť neumožňuje presunúť prácu zamestnancov na home office. Môže ísť napríklad o situáciu, kedy má spoločnosť dáta na svojich serveroch a tieto informácie nemôžu takpovediac “opustiť budovu”. Nutnosť práce z kancelárie sa týka povedzme aj firiem, ktoré nedokážu dohliadnuť na pracovnú výkonnosť svojich zamestnancov.

 

Využívanie externých dodávateľov ako možné riešenie

Povinný home office v poslednom roku môže mať na trhu aj ďalší vedľajší efekt a to možnosť postupného prechodu k najímaniu si externých spoločností na niektoré špecifické služby. Mnohé firmy totiž buď výrazne obmedzili množstvo kancelárskych priestorov ktoré si prenajímali, alebo kancelárie úplne zrušili. Navyše zistili, že niektoré činnosti nie je potrebné mať pod prísnym drobnohľadom a je ich možné vykonávať aj externe.

Medzi tieto služby môže patriť aj aktívny a pasívny telemarketing, prieskum trhu a aj ďalšie činnosti, ktoré call centrum môže poskytnúť a ktoré v Crystal Call ponúkame. Pre firmy táto možnosť predstavuje výhodu získania kvalitnej a vyškolenej pracovnej sily bez potreby prenájmu kancelárií, nákupu technického zabezpečenia a školenia vlastných zamestnancov.

 

Je výhodnejší home office alebo práca z kancelárie?

Aj napriek novým skúsenostiam s home officom, ktoré priniesol koronavírus, sa nedá jednoznačne odpovedať na vyššie uvedenú otázku. Všetko záleží od možností a nastavenia firmy resp. jej zamestnancov. 

Viacerí sa však zhodujú na tom, že by nebolo zlé zaviesť kombináciu oboch. Niekoľko dní stráviť doma a zvyšné v kancelárii. Dôležité je skúšať a nebáť sa experimentovať.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram