Postaráme sa

mystery shopping a mystery calls

Prístup vašich zamestnancov ku klientom, ich vystupovanie a kvalita nimi poskytovaných služieb je pre vás určite dôležitá. Ak si potrebujete nezávisle overiť, ako zamestnanci vystupujú v mene vašej spoločnosti, tou najvhodnejšou voľbou sú mystery calls a mystery shopping.

Hovory vám nahráme

Všetky hodnotiace hovory je možné nahrávať a nahrávky následne analyzovať s našimi špecialistami, ktorí vám vhodne poradia a dajú odporúčania na oblasti, v ktorých sa potrebujú vaši zamestnanci zlepšiť. Taktiež vieme ponúknuť vhodné školenia pre vašich zamestnancov práve v oblastiach, v ktorých majú najväčšie nedostatky.

Navrhneme vhodný scenár hovoru

Naši odborníci pripravia vhodný scenár telefonického hovoru (call script), ktorý zabezpečí relevantné informácie a dostatočnú výpovednú hodnotu o prístupe zamestnancov ku klientom. S hodnotiacimi telefonátmi a kontrolou kvality poskytovaných služieb majú naše call centrá dlhoročné skúsenosti.

V prípade, že máte vlastné call centrum, resp. internú sieť predajcov, vám dokážeme zabezpečiť efektívnu, a hlavne nezávislú kontrolu ich reálnej výkonnosti a kvality. Vieme presne zmerať odbornosť a ochotu každého jedného telefonického operátora, resp. pracovníka, bez toho, aby bolo takéto hodnotenie poznačené „interným pohľadom“ a bez rizika úniku informácií o takejto kontrole.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram