Prečo sa oplatí investovať 

do generovania leadov?

Potrebujete osloviť klientov, ktorí majú vážny záujem o vaše produkty a služby a sú ochotní si za ne zaplatiť? Ako takýchto ľudí nájsť? Slúži na to generovanie leadov, teda získanie motivovaných kontaktov.

 

Nestrácate čas ani peniaze

Generovanie leadov je neoddeliteľnou súčasťou aktívneho telemarketingu. Ide o získanie relevantných kontaktov, t.j. klientov, ktorí sú rozhodnutí vykonať akciu. Keď sa človek zaujíma o bankovníctvo a o prácu v tomto sektore, nebudete ho predsa oslovovať s prácou záhradníka.Získate kontakty na potenciálnych klientov, ktorí už urobili nejakú interakciu. Nebudete plytvať financie na veľkú plošnú reklamu, ale oslovíte presne tých, ktorí už o vás niečo vedia a už s nimi len „doklepnete” obchod. Vďaka Lead Generation si ľahko odmeriate náklady a zisky a zistíte, koľko nových klientov vám táto metóda zabezpečila.

 

Ako prebieha generovanie leadov?

  • Generovanie leadov prebieha z existujúchich databáz zákazníkov. Ako pridanú hodnotu vieme tieto databázy aktualizovať podľa potrieb objednávateľa. Napríklad ich doplníme o chýbajúci email alebo poštovú adresu.
  • telefonicky oslovíme potenciálnu cieľovú skupinu klientov a na základe rozhovoru s nimi zistíme, kto má reálny záujem, napr. o stretnutie s obchodníkom, či o testovaciu jazdu,
  • využívame bannery s call to action prvkami priamo na vašich webových stránkach,
  • umiestňujeme produkty do hromadných vyhľadávačov,
  • pracujeme s email marketingom – pošleme email, v ktorom je umiestnený banner Viac informácií telefonicky >,
  • sekundárne využívame aj direct mailing – napr. sa na pripomenutie dohodnutých stretnutí.

 

Pre koho je generovanie leadov skutočným prínosom?

Pre každú spoločnosť, ktorá oslovuje svojich klientov telemarketingom.
Na základe našich skúseností táto metóda pomohla:

  • finančným a poisťovacím spoločnostiam – ich personálny manažment už komunikuje s budúcimi zamestnancami,
  • spoločnostiam s produktmi, ktoré nie sú určené na každodenný odbyt, sú napr. finančne náročnejšie, príp. ťažšie predateľné, napr. vysokozdvižné vozíky,
  • spoločnostiam, ktoré chcú rozšíriť svoje regionálne pôsobenie.

 

Ako správne narábať s vygenerovanými kontaktmi?

Je skvelé vlastniť perfektne pripravenú databázu potenciálnych klientov, ktorí čakajú len na váš telefonát. Aby však prišlo k vzájomnému potraseniu rúk, treba s nimi správne komunikovať. To si vyžaduje vysoko profesionálny prístup a komunikačnú zručnosť.Sme tu na to, aby sme pre vás leady vygenerovali a následne ich oslovili tak, že budú na stretnutie s vami prichádzať s jasným úmyslom – dokončiť začaté.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram