Trend spokojnosti

alebo Čo prináša outsourcing služieb call centra?

Súčasnosť nám prináša „trend spokojnosti“. Všetky spoločnosti sa snažia o spokojných zamestnancov, spokojných dodávateľov, spokojnosť zákazníkov a v neposlednom rade spokojnosť samotnej spoločnosti s vlastnými ziskami pri adekvátnej finančnej úspore a s konkurencieschopným postavením na trhu.

Ak uvažujete o outsourcingu služieb call centra, znamená to, že sa prebíjate implementáciou súčasného „trendu spokojnosti“ do akéhokoľvek z uvedených pracovných segmentov. Primárnou príčinou využitia externého call centra na priamy kontakt so zákazníkmi pre prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory je väčšinou zistenie, že niečo nie je s cieľom odstránenia negatívnych kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov interného call centra alebo vo všeobecnosti kontaktu so zákazníkomv poriadku. Vždy prichádzajú do úvahy minimálne dve možnosti, a to možnosť podpory súčasného systému a rozvoja interných štruktúr obsluhy koncového zákazníka alebo tvorba nového systému a optimalizácia externých štruktúr obsluhy verejnosti, a teda outsourcing služieb.

V prípade využitia služieb externého call centra máte možnosť jednoducho nastaviť tri základné oblasti riadenia – procesné nastavenie, ľudské zdroje a technické vybavenie. Vďaka jednoduchej objednávke dochádza k výraznému a rýchlemu kvalitatívnemu zlepšeniu vami poskytovaných služieb, finančnej úspore a zvýšeniu obratu.

Pri obsluhe prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov sa vám naskytne možnosť rozsiahleho servisu klientov s prenesením zodpovednosti za dosiahnuté výsledky na externé call centrum s vymedzením jasne stanovených SLA. Ďalšou výhodou je pravidelné hodnotenie a kontrola plnenia cieľov, formu ktorých si môžete ľubovoľne zvoliť. Investičné náklady spojené s ľudskými zdrojmi a technologickým zabezpečením sú prakticky minimalizované, rovnako ako časové náklady spojené so starostlivosťou o tieto dva primárne zdroje činnosti call centra.

V neposlednom rade získate využitím služieb externého call centra konkurenčnú výhodu, pretože sa stretnete s tímom špecialistov, ktorí poznajú vašu konkurenciu a vedia vám odporučiť, aké kroky sú pri finančnej úspore vhodné. Profesionálne skúsenosti nášho manažmentu prinášajú výrazné zvýšenie kvality poskytovaných služieb s možnosťou spracúvať požiadavky 24/7/365 pri nízkych nákladoch na vzdelávanie zamestnancov.

Znie to veľmi jednoducho, a preto sa môžete pýtať, aké kroky vás povedú k tomu, aby sme dosiahli „trend spokojnosti“ nielen v oblasti obsluhy zákazníka, ale aj finančných úspor? Odpoveď je jednoduchá. Postačuje kontaktovať našu spoločnosť. Nájdeme cestu k vášmu cieľu a úspechu tak, aby všetko, čo stojí za to, aby bolo vykonané, bolo vykonané dobre.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram