Zmenila korona kríza

naše pracovné návyky?

Koronavírus nečakane zasiahol do nášho života pred viac ako rokom. Zamestnanci ostali doma takmer zo dňa na deň a zamestnávatelia stáli pred novou výzvou – ako udržať prosperitu firmy aj napriek fyzickej neprítomnosti zamestnancov. Pracovný život sa preto všade tam, kde to náplň práce povolila, preniesol do online sveta. Začiatky riadenia firmy na diaľku neboli ľahké, no dnes už väčšina firiem zvláda remote fungovanie bez problémov. A mnohé uvažujú o jeho ponechaní v istej miere aj po skončení obdobia boja s koronavírusom. Veď ako sa hovorí, čo nás nezabije, to nás posilní. A veľa naučí.

 

Porady aj pohovory cez video

Skype, Zoom, Google Meet, Trello či Microsoft Teams sa stali bežnými spoločníkmi každodenného pracovného života. Pravidelné porady cez videohovory, programy na zdieľanie informácií a plánovanie pracovných úloh totiž predstavujú najefektívnejší spôsob, ako synchronizovať pracovný tím aj napriek tomu, že nie je spolu fyzicky. Začiatky riadenia tímovej práce na diaľku boli pre mnohé firmy tvrdým orieškom, ale postupne sa väčšine firiem podarilo nájsť štýl riadenia, ktorý sa im osvedčil.

No práve práca z domu zvýraznila u zamestnávateľov aj dopyt po tzv. soft skills, ktoré na pracovnom trhu postupne vytláčajú hard skills. Soft skills ako sebadisciplína a schopnosť efektívneho organizovania času sa ukazujú pri práci z domu ako jedna z najdôležitejších schopností. Mnoho zamestnávateľov dnes preto na ne kladie veľký dôraz už pri výbere nových zamestnancov. A keďže počet uchádzačov opäť prevyšuje počet pracovných miest, práve soft skills môžu byť rozhodujúcim faktorom pri výbere z uchádzačov o zamestnanie.

 

Home office – nový normál

prieskumu, ktorý vykonala spoločnosť profesia, vyplýva, že viac ako polovica Slovákov bude aj počas roku 2021 pracovať z domu niekoľko dní a približne 21 % zamestnancov strávi prácou z domu a kancelárie rovnaký čas. Kým teda pred skúsenosťami z pandemického obdobia, kedy sa práca z domu ukázala ako efektívna, sa mnoho spoločnosti home officu stránilo, dnes ho považujú za bežnú súčasť firemnej kultúry.

Podľa prieskumu Americkej obchodnej komory na Slovensku až 53 % zamestnávateľov v biznis centrách plánuje znižovanie aktuálnej metráže svojich kancelárií. Začína sa postupne udomácňovať aj koncept tzv. zdieľaného pracovného stola, kedy jeden pracovný stôl využíva viacero zamestnancov, vždy podľa toho, kto je aktuálne fyzicky prítomný v práci. Vďaka pravidelnému výkonu práce zamestnancov z domu môžu firmy ušetriť množstvo nákladov.

Ďalším trendom sa stáva čoraz väčšie využívanie subdodávateľských firiem na rôzne špecifické činnosti, ako je napríklad aj call centrum, namiesto budovania vlastného oddelenia. Využívania dodávateľov týchto služieb totiž šetrí čas aj financie na potrebu nákupu zariadení, vybudovanie tímu, školenia, prenájom priestorov a pod.

No tak, ako sa zmenil postoj zamestnávateľov k práci z domu, zmenil sa aj u mnohých zamestnancov. Kým, jedni si dlhodobé fungovanie z domu nevedia vynachváliť a do kancelárie by sa už nevrátili najradšej vôbec, druhá skupina prestala home office považovať za zamestnanecký benefit a najradšej by sa mu v budúcnosti úplne vyhla.

 

Koronavírus ovplyvnil aj firemné benefity

Pred vypuknutím korona krízy patrili medzi jedny z najobľúbenejších firemných benefitov multisport karty, či voľné lístky na rôzne kultúrne podujatia. Keďže posledný rok nedal takmer žiadnu príležitosť na využitie podobných benefitov, naše potreby sa zmenili. Na rozdiel od benefitov zameraných na aktívne vyžitie dnes zamestnanci omnoho viac oceňujú zamestnanecké benefity zamerané na podporu zdravia či zefektívnenie práce z domu. Vyhľadávané sú tak benefity v podobe sick days, príspevku na zdravotnú starostlivosť či príspevku na zariadenie domácej kancelárie alebo spotrebu elektriny.

Niektoré zamestnanecké benefity, ako napríklad teambuilding, sa presunuli do online prostredia a niektoré firmy vyhradili svojim zamestnancom počas pracovnej doby aj priestor na neformálne videohovory.

 

Na záver

Koronavírus nám ukázal, že pracovné fungovanie v kancelárii od 9 do 17, aké poznali mnohí, pri veľa pracovných pozíciách nie je nevyhnutnosťou. Firmy si odskúšali, že aj flexibilný pracovný čas a home office vedia prinášať výsledky a v mnohých prípadoch môžu byť aj efektívnejšie. Nie je preto žiadnym prekvapením, že väčšina firiem uvažuje aspoň o čiastočnom ponechaní pandemického fungovania aj potom, ako sa podarí situáciu s koronavírusom dostať pod kontrolu. Pracovné prostredie ako sme ho predtým poznali sa tak v mnohých firmách môže stať minulosťou.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram