Generali poisťovňa, a.s.

Pre nášho klienta Generali poisťovňa, a.s. sme realizovali prechod na elektronickú korešpondenciu.

Vďaka nám získali:

  • 51% úspešnosť konverzie na elektronickú korešpondenciu.
  • Za 45 kalendárnych dní sme zrealizovali 136 910 telefonických hovorov.
  • Pridanou hodnotou bolo generovanie leadov a dohodnutie telefonického stretnutia s obchodným špecialistom Generali poisťovňa, a.s.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram