Komunikácia je hra,

ak poznáte pravidlá

V posledných rokoch sa starostlivosť o zákazníkov stáva bežnou súčasťou stratégie obchodných spoločností. V narastajúcej konkurencii na trhu býva aktívna komunikácia so zákazníkom povýšená na nevyhnutnosť.

Spoločnosti vykazujú posun od zameranosti na produkt, k orientácii na zákazníka – vytvorené pre klienta, riadené klientom. Byť v kontakte môže byť v prípade správne zvoleného nástroja vysokou pridanou hodnotou nielen pre klienta, ale predovšetkým pre spoločnosť.

 

Náš zákazník, náš pán

Správanie zákazníkov a ich očakávania sa menia spolu s dobou. Dnešní konzumenti sú sofistikovanejší, vzdelanejší, informovanejší a vyberavejší. Môžu si zvoliť z viacerých možností a majú teda aj väčšie očakávania v súvislosti so servisom, ktorý je spoločnosťou poskytovaný. Čakať na to, kedy sa zákazník ozve, môže byť v silnej konkurencii zároveň čakaním, kedy sa postará o nášho zákazníka niekto iný.

Hoci je krok smerom k zákazníkovi zväčša spojený s prvotnou investíciu, pokiaľ je dôkladne naplánovaná a vhodne smerovaná, býva v konečnom dôsledku ziskom a pridanou hodnotou.

 

Prekvapte!

Ak osloviť, tak premyslene. Dôležitý je spôsob zvolenej komunikácie, ktorý by mal byť prispôsobený cieľovej skupine, produktu a mnohým ďalším okolnostiam. Najpoužívanejšie spôsoby komunikácie sú najmä tvárou v tvár, telefonická , korešpondenčná, či elektronická. Každý klient je jedinečný, preto ideál v tomto smere neexistuje. Obmedzenia sa nevyhnú ani jednému zo spomenutých spôsobov. Správnou voľbou je kombinovanie rôznych spôsobov, pretože apelovať na klientov v pravidelných intervaloch rovnakým spôsobom je budovaním klientskej základne, ktorá sa stane imúnnou voči ďalším pokusom o interakciu.

Nebojte sa osloviť potencionálnych i existujúcich zákazníkov. Pýtajte sa, zaujímajte sa, prezentujte sa. Iniciatívou získate odpovede, vďaka ktorým môžete svoj biznis posunúť ďalej. Pozornou analýzou informácií od zákazníka môžete napredovať, odstraňovať bariéry, predchádzať konfliktom, prípadne včas doriešiť drobné nedokonalosti k spokojnosti zákazníka. Živá interakcia s klientom je vhodným marketingovým nástrojom, ktorým môžete významne ovplyvniť predajné výsledky. Slovami R. Colliera „Úspech je súčet malých snáh opakovaných deň čo deň.“.

 

Ako na to?

Príprava kvalitnej proklientsky zameranej kampane si vyžaduje okrem iného aj čas a skúsenosti. Pokiaľ uprednostňujete profesionalitu a pohodlie, pomocnú ruku Vám vie podať tím našich skúsených odborníkov, ktorí kampaň pomôžu dotvoriť, realizovať a analyzovať.

V prípade, ak v budúcnosti budete uvažovať nad tým, ako svoj biznis osviežiť, neuvažujte iba nad inováciami v oblasti ponúkaných produktov, ale  taktiež aj nad inováciami v spôsobe komunikácie so zákazníkmi, pretože aj brilantný produkt môže zostať bez povšimnutia bez patričnej prezentácie. Preto sa zaujímajte, oslovujte, analyzujte potreby zákazníka a najmä, nebojte sa inovácií, pretože ako vyhlásil zakladateľ jednej z najznámejších spoločností na svete, Steve Jobs – „Inovácia predstavuje rozdiel medzi lídrom a nasledovníkom.“

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram